Iso-vet 100mg/g Sol Inha Fl 250ml

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op voorraad

Aanpasbare opties:

Maximaal 14 tekens

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Beschrijving

Isofluraan 1000 mg/g Vloeistof voor inhalatiedamp. Voor paarden, honden, katten, siervogels, reptielen, ratten, muizen, hamsters, chinchilla's, woestijnratten, cavia's en fretten. Voor inductie en onderhoud van algehele anesthesie.

Gebruik

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningwegen

 • Iso – Vet mag uitsluitend worden gebruikt in een verdamper specifiek voor isofluraan.
 • Isofluraan dient te worden toegediend door middel van een nauwkeurig gekalibreerde verdamper in een geschikt anesthesiecircuit, omdat de anesthesieniveaus snel en gemakkelijk kunnen veranderd worden.
 • Isofluraan kan in zuurstof en zuurstof /lachgas-mengsels worden toegediend. De waarden voor de MAC (minimale alveolaire concentratie in zuurstof) of werkzame dosis ED50 en voorgestelde concentraties, zoals hieronder vermeld voor de doeldiersoorten, dienen slechts gebruikt te worden als richtlijn of uitgangspunt. De uiteindelijke, in de praktijk vereiste concentraties zijn afhankelijk van vele variabelen, inclusief het gelijktijdige gebruik van andere geneesmiddelen gedurende de anesthesieprocedure en de klinische status van de patiënt.
 • Isofluraan kan worden gecombineerd met andere geneesmiddelen die in veterinaire anesthesiesregimes gewoonlijk worden gebruikt voor premedicatie, inductie en analgesie. Enkele specifieke voorbeelden worden gegeven in de informatie per diersoort. Goede veterinaire praktijk houdt het gebruik van analgetica bij pijnlijke procedures in.
 • Herstel van isofluraananesthesie gebeurt gewoonlijk vlot en snel. Voordat de algehele anesthesie wordt beëindigd, dient rekening te worden gehouden met de analgetische behoefte van de patiënt.
 • Hoewel anesthesiemiddelen een laag vermogen hebben om de atmosfeer te schaden, behoort het tot de goede praktijk om koolstoffilters in zuiveringsinstallaties te gebruiken in plaats van de anesthetica gewoon in de lucht af te voeren.

PAARDEN

De MAC voor isofluraan bedraagt ongeveer 1,31% bij paarden.

Premedicatie

Isofluraan mag gebruikt worden samen met andere geneesmiddelen die gewoonlijk gebruikt worden in veterinaire anesthesieregimes. De volgende geneesmiddelen blijken verenigbaar te zijn met isofluraan: acepromazine, alfentanil, atracurium, butorfanol, detomidine, diazepam, dobutamine, dopamine, guiaphenesine, ketamine, morfine, pentazocine, pethidine, thiamylal, thiopental en xylazine. Geneesmiddelen die voor premedicatie worden gebruikt, dienen individueel per patiënt te worden gekozen. De mogelijke interacties, zoals hieronder beschreven, dienen echter in acht te worden genomen.

Interacties

Detomidine en xylazine kunnen de MAC voor isofluraan verminderen bij paarden.

Inductie

 • Aangezien het niet gebruikelijk is om bij volwassen paarden anesthesie te induceren door middel van isofluraan, moet inductie doorgaans bereikt worden door middel van een kortwerkend barbituraat, zoals natriumthiopental, ketamine of guiaphenesine. Vervolgens kunnen concentraties van isofluraan van 3 tot 5 % aangewend worden om binnen 5 tot10 minuten de gewenste anesthesiediepte te bereiken.
 • Isofluraan in een concentratie van 3 tot 5% bij een hoge zuurstoftoevoer kan bij veulens worden gebruikt ter inductie van anesthesie.

Onderhoud

Anesthesie kan worden onderhouden door isofluraan in een concentratie van 1,5% tot 2,5% te gebruiken.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

HONDEN

De MAC van isofluraan bedraagt 1,28% bij honden.

Premedicatie

Isofluraan mag gebruikt worden samen met andere geneesmiddelen die gewoonlijk gebruikt worden in veterinaire anesthesieregimes. De volgende geneesmiddelen blijken verenigbaar te zijn met isofluraan: acepromazine, atropine, butorfanol, buprenorphine, bupivacaine, diazepam, dobutamine, ephedrine, epinephrine, medetomidine, midazolam, methoxamine, oxymorphone, propofol, thiamylal, thiopental en xylazine. Geneesmiddelen die voor premedicatie worden gebruikt, dienen individueel per patiënt te worden gekozen. De mogelijke interacties, zoals hieronder beschreven, dienen echter in acht te worden genomen.

Interacties

 • Morfine, oxymorphone, acepromazine, medetomidine, medetomidine plus midazolam zijn gemeld als geneesmiddelen die de MAC voor isofluraan bij honden verminderen.
 • De gelijktijdige toediening van midazolam/ketamine tijdens een isofluraananesthesie kan leiden tot opvallende cardiovasculaire effecten, met name arteriële hypotensie.
 • De kalmerende effecten van propanolol op de myocardiale contractiliteit worden verminderd gedurende anesthesie met isofluraan, hetgeen wijst op een matige β-receptor-activiteit.

Inductie

Inductie is mogelijk door via een gezichtsmasker isofluraan in een concentratie van maximaal 5% te gebruiken, met of zonder premedicatie.

Onderhoud

Anesthesie kan worden onderhouden door isofluraan in een concentratie van 1,5% tot 2,5% isofluraan te gebruiken.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

KATTEN

De MAC van isofluraan bedraagt ongeveer 1,63% bij katten.

Premedicatie

Isofluraan mag gebruikt worden samen met andere geneesmiddelen die gewoonlijk gebruikt worden in veterinaire anesthesieregimes. De volgende geneesmiddelen blijken verenigbaar te zijn met isofluraan: acepromazine, atracurium, atropine, diazepam, ketamine en oxymorphone. Geneesmiddelen die voor premedicatie worden gebruikt, dienen individueel per patiënt te worden gekozen. De mogelijke interacties, zoals hieronder beschreven, dienen echter in acht te worden genomen.

Interacties

Intraveneuze toediening van midazolam-butorfanol blijkt verscheidene cardio-respiratoire parameters in isofluraan-geïnduceerde katten te veranderen, evenals epidurale fentanyl en medetomidine. Het is aangetoond dat isofluraan de gevoeligheid van het hart voor adrenaline (epinephrine) vermindert.

Inductie

Inductie is mogelijk door via een gezichtsmasker maximaal 4% isofluraan te gebruiken, met of zonder premedicatie.

Onderhoud

Anesthesie kan worden onderhouden door isofluraan in een concentratie van 1,5% tot 3% te gebruiken.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

SIERVOGELS

Slechts enkele MAC/ED50-waarden werden bepaald. Voorbeelden zijn 1,34% voor de Canadese kraanvogel, 1,45% voor de postduif, verminderd tot 0,89% bij toediening van midazolam en 1,44% voor kaketoes, verminderd tot 1,08% bij toediening van butorfanol analgeticum.

Het gebruik van isofluraananesthesie is gemeld voor vele diersoorten, van kleine vogels zoals zebravinken tot grote vogels zoals gieren, adelaars en zwanen.

Interacties/verenigbaarheden

Uit de literatuur blijkt dat propofol verenigbaar is met isofluraananesthesie bij zwanen.

Interacties

 • Het werd aangetoond dat butorfanol de MAC voor isofluraan verlaagt bij kaketoes.
 • Het werd aangetoond dat midazolam de MAC voor isofluraan verlaagt bij duiven.

Inductie

3 tot 5% isofluraan heeft gewoonlijk een snelle inductie tot gevolg. Inductie van anesthesie met propofol, gevolgd door onderhoud met isofluraan, werd gemeld bij zwanen.

Onderhoud

 • De onderhoudsdosis is afhankelijk van de diersoort en het dier zelf. Gewoonlijk is 2 tot 3% een gebruikelijke en veilige concentratie.
 • Voor sommige ooievaar- en reigersoorten kan slechts 0,6 tot 1% nodig zijn.
 • Voor sommige gieren en adelaars kan 4 tot 5% nodig zijn.
 • Voor sommige eenden en ganzen kan 3,5 tot 4% nodig zijn.
 • Vogels reageren gewoonlijk erg snel op concentratieveranderingen van isofluraan.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

REPTIELEN

Isofluraan wordt door diverse auteurs beschouwd als het te verkiezen anestheticum voor veel diersoorten. Literaire publicaties vermelden het gebruik van isofluraan bij een grote verscheidenheid van reptielen (zoals verscheidene soorten hagedissen, schildpadden, leguanen, kameleons en slangen).

Bij de woestijnleguaan werd de ED50 vastgesteld op 3,14% bij 35°C en 2,83% bij 20 °C.

Interacties/verenigbaarheden

Er zijn geen specifieke publicaties over de verenigbaarheid of interacties van andere geneesmiddelen met isofluraananesthesie bij reptielen.

Inductie

2 tot 4% isofluraan heeft gewoonlijk een snelle inductie tot gevolg.

Onderhoud

Een gebruikelijke concentratie is 1 tot 3%.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

RATTEN, MUIZEN, HAMSTERS, CHINCHILLA'S, WOESTIJNRATTEN, CAVIA'S EN FRETTEN

Isofluraananesthesie is aangeraden voor de anesthesie van een grote verscheidenheid van 'kleine zoogdieren' (bv. ratten, muizen, hamsters, chinchilla's, woestijnratten, cavia's en fretten).

Voor muizen is een MAC van 1,34% gemeld, voor ratten 1,38%, 1,46% en 2,4%.

Interacties/verenigbaarheden

Er zijn geen specifieke publicaties over de verenigbaarheid of interacties van andere geneesmiddelen met isofluraananesthesie bij kleine zoogdieren.

Inductie

Isofluraanconcentratie van 2 tot 3%.

Onderhoud

Isofluraanconcentratie van 0,25 tot 2%.

Herstel

Het herstel gebeurt gewoonlijk vlot en snel.

Diersoort MAC (%) Inductie (%) Onderhoud (%) Herstel

 • Paarden 1,31 3,0 – 5,0
 • (veulens) 1,5 – 2,5 vlot en snel
 • Honden 1,28 tot 5,0 1,5 – 2,5 vlot en snel
 • Katten 1,63 tot 4,0 1,5 – 3,0 vlot en snel
 • Siervogels zie Dosering 3,0 – 5,0 zie Dosering vlot en snel
 • Reptielen zie Dosering 2,0 – 4,0 1,0 – 3,0 vlot en snel
 • Ratten, muizen, hamsters, chinchilla's, woestijnratten, cavia's & fretten 1,34 (muizen)

1,38/1,46/

2,40 (ratten)

2,0 – 3,0

0,25 – 2,0 vlot en snel

Wachttijd

Paarden:

 • (Orgaan)vlees: 2 dagen

Niet toegelaten voor gebruik bij dieren die melk voor menselijke consumptie produceren.

Samenstelling

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel:

 • Isofluraan 1000 mg/g

Het diergeneesmiddel bevat geen hulpstoffen.

Indicatie

Inductie en onderhoud van algehele anesthesie.

Contra-Indicaties

 • Niet gebruiken in geval van bekende aanleg voor maligne hyperthermie.
 • Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor isofluraan of andere gehalogeneerde anesthetica.
Details
CNK2909737
FabrikantenDechra veterinary products
Breedte60 mm
Lengte60 mm
Diepte160 mm
Bijsluiter